logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 539

 • poniedziałek, 24 lipiec 2017 13:54
  BobbyMam
  ^
  "I got employed to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I has been too short, don't participate in college basketball, then to the same reason that I can not play in the NBA. People don't even think I can play defend, then said I am not really a pure point guard, until October of a year ago, I also found which the general manager of funny in my experience as the league finally good shooting guard. We have not yet fully participate in their full potential, i really set a higher typical to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "


  "We've never met you aren't [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] him so great shooting in all directions, " warriors coach tag Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, catch hand, step back, lower leg, in the face associated with two double forced in order to......, any thought of filming mode, you can see he's astonishingly. We have in no way seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but it is equally a level. And his other like reggie cooper, Chris mullin, such since dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are many fantastic striker, but that they didn't garage so comprehensive, this guy is zero limit. "


  Timer along with dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still late step. Garage again to complete a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition with the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as involving the ball and floor a great additional 10 degrees Position. NBA players to time period takes 0. 6 seconds usually, the garage from organizing action to dial this ball moves, it simply takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up for your deficiency of the car port height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves once the posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.wholesalehats.us]wholesale mlb hats[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.oakleyholbrook.com]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe jersey[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url]

 • niedziela, 23 lipiec 2017 19:45
  Michaelmum
  ^
  wh0cd108874 [url=http://buyprednisolone.us.org/]more helpful hints[/url] [url=http://nolvadex.us.org/]Cheapest Nolvadex[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 11:23
  BobbyMam
  ^
  Shed, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in the largest child, dell -- garage in 2002, their dad announced over 04 years of career, finally handed over 40. 2% on threes survey card. From a extremely young age, Stephen around the shooting learned how to shoot on the feet of the get good at, when dad refused to consider him to the hornets instruction, Stephen will be pursed mouth, not because can't go to see those big-name players, the old you're, but because he also need to be with my dad, to rehearse his shot.


  At the age of 9, garage is of his very own [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] amateur league teams regarding players, only if the coach should outside shot collapse on the opponent's zone will be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when When i was a defense experts, all start from right now there. "


  To go here we are at [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] the original text, once the garage near the golf ball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool basketball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in senior high school played point guard, looking at the volleyball after in the campus of Virginia technological, and meet the garage there's father. "If I dribble towards the coast, I have to settle on to shoot or cross, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit images, but before becoming a striker, he already was an improved control player, people have a tendency to ignore it. After their dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to the mother. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url] [url=http://www.nikepg1.us]nike pg1[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.curry-1.com]curry 1[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Moir[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 10:54
  BobbyMam
  ^
  Throw three points isn't the whole garage daily work, and don't overlook, Stephen curry is your team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 from the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] is actually averaging 9. 3 assists because the league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched many times, there are always many ball he wasn't inside outside, but the baseball inside, attracted a double... What will happen and then? There was a man he can tell you the remedy, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the gold state warriors, he made this season 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.


  12-13 time of year to contrast the garage and ray Allen within '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. Of which year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 images in his Arsenal, as high as 45. 3%; That yr, Alan ball attack build 3 ratio is a lot less than a quarter, compared along with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to the Treasury for three allows. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not just completed the sharpshooter history, his teammates for his or her creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball discovery, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Furthermore, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, will even urgent stopped, can develop more opportunities to some others, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, must also be in with a new "great" rhetoric.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kd jersey[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 10:52
  BobbyMam
  ^
  Garage under the [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the turn on the left side of the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action more concise. Don't waste any hard work, just jump off the ground, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the whole shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


  Kitchen counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger as well as middle finger instinct to find gaps in the rubberized ball center. His arm gently lifted back, left his palm the soccer ball, but still control among his fingers. His right arm into all of the joints is close to be able to 90 degree Angle, on the shoulder to the knee, from the elbow on the wrist, from wrist to talk about, as if a cafe waiter in carrying some sort of tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound before, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can keep perfect posture and energy. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed a different factor: enough deep muscles memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any player, able to throw a good shooting there is although one secret to all - every single day, year after year training, until a set of complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist for example monks meditate boring exercise, it also helped any time he graduated from high school graduation, eventually grow into a different leading little-known Davidson higher education NCAA elite last ten.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you feel about your own shooting actions is correct, " curry mentioned, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle memory, hit and believe that any of us can. We're so a great deal of practice in training, to be able to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will think very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.lebronsoldier-11.com]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike air vapormax flyknit[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 09:35
  BobbyMam
  ^
  Two steals in his Arsenal, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first one fourth, and the two steals to garage an overall total of 106 times in the playoffs career steals, which usually transcends the rick Craig, became the steals from the history of the warriors team in the playoffs.

  Garage into seven three-pointers inside game, this also let the playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff heritage list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three factors.

  37 points in merely three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] alive, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

  So many record the very first world war, there is no doubt how the game can be considered the garage in this series played the most effective game. The first several games, garage is averaging 29. 3 points and several. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% and 35. 3% from about three, compared with the normal season shooting stage, some degree of decline, however the game, garage completely ridiculous. The blazers in several players to hound your ex, but no one can easily disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to discover "day day" feeling.

  11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] 7 goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch the particular old garage, it also appears to get son's playing god look like some incredible performance. The lens on the old garage, he cannot help but shook his head.

  Of course, regardless of other people think, garage three points for own performance with total confidence. In the 3rd quarter the warriors along with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into your basket, the whole uproar. Can put the three points in this state, the other bash can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.timberlandshoes.us]timberland shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Flyknit[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.lebronsoldier-11.com]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 09:23
  BobbyMam
  ^
  A couple of steals in his Arsenal, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first 1 fourth, and the two steals to garage a total of 106 times within the playoffs career steals, which transcends the rick Barry, became the steals inside the history of the warriors team within the playoffs.

  Garage into seven three-pointers in the game, this also let their playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff historical past list. Distance comes 9th Chauncey billups, he in addition only six three points.

  37 points in just three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] someone's, and this is his there is much surprise, including playoffs) 9th score 35 + video game with three alone, a lot more than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

  So many record the first world war, there is no doubt that the game can be said to be the garage in this series played the best game. The first three games, garage is averaging 29. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% and also 35. 3% from a few, compared with the frequent season shooting stage, a specific degree of decline, even so the game, garage completely insane. The blazers in several players to hound your ex, but no one can disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to learn "day day" feeling.

  11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] seven goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch the actual old garage, it also appears to obtain son's playing god look like some incredible performance. The lens for the old garage, he cannot help but shook their head.

  Of course, it doesn't matter what other people think, garage three points for his or her own performance with utter confidence. In the 3rd quarter the warriors with 88-58 big lead this blazers, garage outside this three-point line again, the ball far from the one hand, this individual turned back field, the ball firmly into your basket, the whole upheaval. Can put the three points within this state, the other celebration can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.tissot1853.us]tissot 1853[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kd jersey[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.rose6.us]rose 6[/url]

 • środa, 19 lipiec 2017 02:30
  BobbyMam
  ^
  Finals last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is just not very ideal, although the results well, but the efficiency just isn't high, and his returning pass error, defensive irvine was built key 3 points have grown to be a "black spots" moment, apparently, in hope that with this to prove himself.


  Zero, after the opening, the three points from the database and didn't reach two shots, on the contrary, the knight several points would hit many over there. Garage or give attention to defense, he para including lebron, Irwin, JR., have been people already, also have got successful prevention.


  In driving, did well in the Treasury, the ball with a teammate are fed adequately, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and it is necessary to make [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] movements, the ball! This is also the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the beds base again in a 3 factors!


  It is worth mentioning the opening, the garage right arm was wearing a new black gear, it is usually because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the overall game, he has to lose protective devices. Gear, seems like, has affected the take care of, before he took off once i feel much better.


  With against lebron James, the defense does very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee possesses [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] blown the garage blocking foul, garage on the soil is various, make action towards the referee said lebron shoulder.


  In breakthrough, garage is also a difficult moves, lots of people all the technique up his defense, such as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival accident cases, the hard for you to score.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe jersey[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.curry-1.com]curry 1[/url]

 • wtorek, 18 lipiec 2017 17:04
  AlfredEvept
  ^
  wh0cd879623 [url=http://eurax.us.org/]buy eurax[/url]

 • sobota, 15 lipiec 2017 05:38
  BobbyMam
  ^
  Millennials today is probably not willing to spend thousands of yuan for a high end brand, is willing to spend for a pair [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] connected with new tide shoes lined up nighttime and daytime, thousands and even bodily confrontation with other potential buyers. JingDaily fine day marketing reported, 54% of Chinese language tourists to Paris is usually between 25 to 35, millennials, Paris's long history [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] and also established luxury goods allow it to become become a dream of countless Chinese rich shopping, but now Paris is attracting a whole new generation of tourists, they will no longer like the older generation only value top luxury brand. In truth, compared with luxury brands including LV, they are more prepared to purchase Vetements popular emblem, etc.

  And hunger prevails popular brand marketing and confined policy, under the influence [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] on the huge demand and minimal supply has given rise to a large number of dealers and cattle sneaker, they rob hot hold sheet is tasted, and sold with a high price to tide the admirer from the brand. Dealer for shoes in addition to fashion item collect lover to look at this opportunity to commence a business, the trend item right into a legacy.

  Last week, adidas Originals Yeezy [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url] Boost 350 V2 Zebra 16 cities inside mainland 36 officially sold to get. According to sources, the Shanghai iapm stores sell field by employing "technology" means the individual consumer, use program breached the official APP one-time due to over 80 pairs of shoes, when stores get shoes cause other consumer discontentment, leading to fight. Even though the public security police after which it control the scene, but more than double Yeezy Boost 350 V2 was thrown towards shoe out of form. Notable is, adidas Originals had originally planned to start the Yeezy Boost 350 V2 Black Green, due to the existing production temporarily only 600 pairs in the shoes, fail to overcome market needs, so adidas Originals decided to Zebra as a substitute.

  Tag: [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjerseys.com]stephen curry jerseys[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.lebron-14.com]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url]

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.