logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 539

 • niedziela, 06 sierpień 2017 05:30
  CharlesRag
  ^
  black cialis black cialis

 • czwartek, 03 sierpień 2017 14:16
  PearlJuimi
  ^
  Day ago i got some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not really sure which pluses will i have. I've found this [url=https://buy-omega-3.com] omega 3 info [/url] , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?

 • środa, 02 sierpień 2017 23:38
  PearlJuimi
  ^
  Day ago i got some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've found this [url=https://buy-omega-3.com] omega 3 info [/url] , and now i want to purchase it with best price. Any idea?

 • środa, 02 sierpień 2017 09:21
  PearlJuimi
  ^
  Day ago i got some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i'm not really sure which benefits will i have. I've got this [url=https://buy-omega-3.com] omega 3 info [/url] , and now i want to get it with good price. Any idea?

 • poniedziałek, 31 lipiec 2017 06:25
  Tracygob
  ^
  wh0cd288283 [url=http://buyacyclovir.us.org/]buy acyclovir[/url] [url=http://sildenafilcitrate.us.org/]sildenafil online[/url]

 • wtorek, 25 lipiec 2017 12:50
  BobbyMam
  ^
  Being a core point guard, garage and other three split the difference is which he is the team recruit and organizer. In other words, he can't become novak on the perimeter around anticipating [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer aids objects, and to time period, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and reach; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] with 213, has 206 will depend on your friend's passing.


  The garage He every one of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 is just not sending (272), in other words, is to create prospects, nasty sto vote. This trick in the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because an individual errs, physical strength consumption, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] even better in comparison with lebron James thrown in more all 3-pointers, and also the shooting is in any league all five this kind of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Obtained together, the three points in order to thrown into space just isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots have to create his own photographs, this how tired! Probably the most precious is, no subject when and where, and making moves, garage has a high percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers lately told the Associated Media said: "as long while it's garage, to receive the ball is reasonable. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 Ultra[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.keenuneeksandals.com]keen uneek[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.lebronshoes.us]lebron shoes[/url]

 • wtorek, 25 lipiec 2017 11:08
  BobbyMam
  ^
  After a brought the first [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] basketball, a garage at the match: each other laid out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew to follow up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the gap between two steps powering their closely, Danny granger may be the only defender in pull. This is the storage area superior court intuition and knowning that embodies: his shot collection. He seems to understand the defensive player of the ideas, can predict their own next move, then strike in advance. "When other people usually are doing gesture, garage throughout judgment, and the sport, this is Stephen is the best place, in this respect the actual league may be the best. Find field space, know in which the defense space will come about, it is the key in the art of his photographs. Because no matter how good your shots, much more exquisite technology, no area is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote in his article.


  Garage thoroughly [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he likewise have reason to be so cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle strain of garage after only one of 4. For shed himself, this ball is important: before a season, he hit an increasing in NBA history along with 272 grains of about three points, if again proven three points today, his three points in 2010 hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at least two season hit 250 grains of three people, at the same time period, still can have several points to continuous hit game streak still 54 games - it's going to be the warriors team background record.


  "I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] related to the shooting, " garage once said within an interview, "but with the greatest especially in perfect hands posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an effort, all series of joint actions will be calm and smooth, like waves. It's a wonderful feeling. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikepg1.us]nike pg1[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe bryant jerseys[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar Shoes[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.timberlandshoes.us]timberland shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url]

 • wtorek, 25 lipiec 2017 11:04
  BobbyMam
  ^
  A pair of steals in his Collection, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first one fourth, and the two steals to garage an overall of 106 times inside playoffs career steals, which transcends the rick Craig, became the steals within the history of the warriors team in the playoffs.

  Garage into seven three-pointers inside the game, this also let his playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 8th Chauncey billups, he furthermore only six three factors.

  37 points in only three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] alive, and this is his this season, including playoffs) eighth score 35 + sport with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

  So many record the 1st world war, there is no doubt how the game can be considered the garage in this series played the top game. The first three games, garage is averaging 35. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and 35. 3% from a few, compared with the normal season shooting stage, some degree of decline, though the game, garage completely ridiculous. The blazers in numerous players to hound your ex, but no one can certainly disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

  11 three-point series out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] seven goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch the particular old garage, it also appears to possess son's playing god look like some incredible performance. The lens on the old garage, he could hardly help but shook the head.

  Of course, regardless of what other people think, garage three points because of their own performance with complete confidence. In the next quarter the warriors along with 88-58 big lead this blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball away from the one hand, they turned back field, the ball firmly to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points on this state, the other bash can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Hyyperfuse[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe bryant jerseys[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.lebronshoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.rose6.us]rose 6[/url]

 • poniedziałek, 24 lipiec 2017 22:51
  GoriRok
  ^
  low fee personal loans

  [url=http://paydaytonlin.com/]cash loan[/url]

  cash loans

  cash adavance

 • poniedziałek, 24 lipiec 2017 20:45
  AlfredEvept
  ^
  wh0cd899685 [url=http://amitriptyline365.us.com/]amitriptyline[/url]

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.