logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 1012

 • poniedziałek, 10 lipiec 2017 22:38
  BobbyMam
  ^
  Throw three points seriously isn't the whole garage day-to-day work, and don't ignore, Stephen curry is this team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] is averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched many times, there are always a number of ball he wasn't in the outside, but the golf ball inside, attracted a two times... What will happen and then? There was a man he can tell you the solution, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] he called clay -- Thompson, from the fantastic state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.


  12-13 period to contrast the shed and ray Allen within '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 images in his Arsenal, often 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack build 3 ratio is lower than a quarter, compared having 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less compared to Treasury for three facilitates. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand along the garage outline: he besides completed the sharpshooter qualifications, his teammates for their creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball development, stopped for no assists 3-pointer of shots. Additionally, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will even urgent stopped, can create more opportunities to people, this star, unique! I am just [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, should be in with the "great" rhetoric.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.lebronsoldier-11.com]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe jersey[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.tissot1853.us]tissot 1853[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url]

 • poniedziałek, 10 lipiec 2017 22:22
  BobbyMam
  ^
  "I got used to my evaluation, " curry remembered,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I was too short, don't enjoy college basketball, then for that same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play shield, then said I am not a pure point guard, until October of this past year, I also found the general manager of funny in my opinion as the league next good shooting guard. We have not yet fully engage in their full potential, so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "


  "We've never met anyone with [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, lower-leg, in the face involving two double forced to......, any thought of shooting mode, you can see he is astonishingly. We have never seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP merit, shooting is incredible, but additionally it is a level. And his or her other like reggie miller, Chris mullin, such seeing that dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are many fantastic striker, but they didn't garage so thorough, this guy is not any limit. "


  Timer and dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still overdue step. Garage again to finish a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition on the body is still increasing, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between the ball and floor on an additional 10 degrees Position. NBA players to time period takes 0. 6 seconds an average of, the garage from getting ready action to dial the ball moves, it merely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for your deficiency of the shed height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is always along with them. His arm still moves once the posture, and of his or her teammates has begun to help pose three gestures...

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.timberlandshoes.us]timberland shoes[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.rose6.us]d rose 6[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url]

 • poniedziałek, 10 lipiec 2017 19:19
  BobbyMam
  ^
  A pair of steals in his Strategy, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first 1 fourth, and the two steals to garage a total of 106 times from the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Craig, became the steals within the history of the warriors team within the playoffs.

  Garage into seven three-pointers within the game, this also let their playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes eighth Chauncey billups, he also only six three factors.

  37 points in solely three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] alive, and this is his in 2010, including playoffs) eighth score 35 + sport with three alone, more than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

  So many record the 1st world war, there is no doubt which the game can be reported to be the garage in this series played the most beneficial game. The first 3 games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and some. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and 35. 3% from a few, compared with the regular season shooting stage, a particular degree of decline, though the game, garage completely ridiculous. The blazers in many players to hound your pet, but no one can certainly disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

  11 three-point line out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] 7 goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting in the stands to watch the actual old garage, it also appears to obtain son's playing god appear to be some incredible performance. The lens towards old garage, he couldn't help but shook his or her head.

  Of course, whatever other people think, garage three points for his or her own performance with overall confidence. In the next quarter the warriors along with 88-58 big lead this blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball faraway from the one hand, they turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.curry3shoes.com]curry 3 shoes[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd xr1[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url]

 • poniedziałek, 10 lipiec 2017 18:35
  BobbyMam
  ^
  As a core point guard, garage along with three split the difference is which he is the team recruit and organizer. In some other words, he can't become novak on the perimeter around awaiting [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to provide him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer facilitates objects, and to occasion, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and reach; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] within 213, has 206 relies on your friend's passing.


  The garage He all the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 is just not sending (272), put simply, is to create chances, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because somebody errs, physical strength use, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is just not assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] even better in comparison with lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and the shooting is in any league all five like not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), both equally quality and quantity. Taken together, the three points for you to thrown into space is not an easy thing, must have the forty percent three-point shots need to create his own pictures, this how tired! Probably the most precious is, no make a difference when and where, and how to make moves, garage has an increased percentage. It is no wonder the manager of the a warrior when Bob myers not long ago told the Associated Push said: "as long because it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.newbalanceshoes.us.com]new balance shoes[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.lebronsoldier-11.com]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Moir[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron jersey[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url]

 • poniedziałek, 10 lipiec 2017 17:58
  BobbyMam
  ^
  Garage under the [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the start the left side of the body without any slowdown, the footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the center of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action far more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the soil, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the total shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


  Counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to find gaps in the plastic ball center. His hand gently lifted back, left his palm the baseball, but still control in between his fingers. His right arm into the many joints is close to 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow on the wrist, from wrist to reference, as if a bistro waiter in carrying any tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound before, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action in the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting will keep perfect posture and energy. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed a different factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a superb shooting there is however one secret to all - every single day, year after year practice, until a set connected with complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist such as monks meditate boring process, it also helped as soon as he graduated from high school, eventually grow into some other leading little-known Davidson school NCAA elite last eight.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you consider your own shooting steps is correct, " curry said, "you can only count on their daily at the training ground building muscle memory, hit and believe that people can. We're so plenty of practice in training, in order to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will really feel very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 flyknit[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr 6[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.stephencurry.us.com]stephen curry shoes[/url]

 • niedziela, 09 lipiec 2017 17:08
  KennethFub
  ^
  [url=http://acai.reisen/]where can i buy acai[/url]

 • niedziela, 09 lipiec 2017 14:20
  Tracygob
  ^
  wh0cd73333 [url=http://toradolgeneric.us.com/]toradol generic[/url]

 • sobota, 08 lipiec 2017 22:35
  AgustinPaymn
  ^
  best mattresses in 2017 [url=http://valdesystems.com]best mattress 2017[/url] best rated mattress 2017
  top 5 mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com]top 5 mattresses 2017[/url] top 10 mattresses 2017
  best mattresses in 2017 [url=http://valdesystems.com]the best mattress 2017[/url] what is the best mattress 2017
  best mattresses 2017 best mattress to buy in 2017 mattress ratings 2017
  best rated mattresses 2017 best memory foam mattresses for 2017 consumer reports best mattresses 2017
  best memory foam mattresses 2017 best rated mattress 2017 best mattress in 2017

 • piątek, 07 lipiec 2017 15:55
  BobbyMam
  ^
  Bicycles of the NMD starts using the Rising Star...

  The Adidas Rising Star [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] was published in 1984 for the 1st time by the brand having three stripes. Just such as the Adidas Fire, the Rising Star also [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] featured the interchangeable Cushioning- and Stability Blocks inside midsole. The designers at Herzogenaurach took inspiration through the striking design and combined the blocks using the futuristic Boost Midsole. [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] Not like the NMD Collection, which features a Primeknit Upper the Soaring star had a Kangaroo Leather-based Upper.

  Micropacer

  Just such as the Adidas Rising Star, the Adidas Micropacer premiered [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd xr1[/url] in 1984 for the first time. The Micropacer was the worldwide first runners that featured a micro-computer and had the opportunity to track the average speed in addition to the distance. But the futuristic runner was not special due to the micro-computer, but also because of its legendary & flashy silver/blue colorway. Since its first launch around 30years ago the Micropacer got reissued a couple of times and was also featured within the limited Consortium Collection simply by Neighborhood & Undefeated.

  Tag: [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.newbalanceshoes.us.com]new balance shoes[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma sneakers[/url]

 • piątek, 07 lipiec 2017 14:51
  BobbyMam
  ^
  Millennials today most likely are not willing to spend a huge number of yuan for a high end brand, is willing to shell out for a pair [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] regarding new tide shoes lined up for 24 hours, thousands and even actual confrontation with other purchasers. JingDaily fine day advertising reported, 54% of Chinese language tourists to Paris is usually between 25 to 35, millennials, Paris's long history [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] and also established luxury goods make it become a dream of numerous Chinese rich shopping, but now Paris is attracting a fresh generation of tourists, they don't like the older generation only worry about top luxury brand. In reality, compared with luxury brands including LV, they are more ready to purchase Vetements popular brand, etc.

  And hunger prevails in fashion brand marketing and limited policy, under the influence [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] on the huge demand and restricted supply has given rise to numerous dealers and cattle running shoe, they rob hot wave sheet is tasted, and sold for a high price to tide the admirer on the brand. Dealer for shoes along with fashion item collect lover for taking this opportunity to take up a business, the trend item in a legacy.

  Last week, adidas Originals Yeezy [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd r1[/url] Boost 350 V2 Zebra 16 cities inside mainland 36 officially sold to get. According to sources, the Shanghai iapm stores sell field by using "technology" means the specific consumer, use program breached the official APP one-time due to more than 80 pairs of shoes and boots, when stores get shoes and boots cause other consumer discontentment, leading to fight. Even though public security police and then control the scene, but a lot more than double Yeezy Boost 350 V2 was thrown towards shoe out of appearance. Notable is, adidas Originals had originally planned to introduction the Yeezy Boost 350 V2 Black Green, due to the actual production temporarily only 600 pairs from the shoes, fail to cope with market needs, so adidas Originals decided to Zebra alternatively.

  Tag: [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url]

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.