logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 635

 • poniedziałek, 26 październik 2015 18:08
  GoKetsmnf6n
  ^
  Do not take this medication in bigger or smaller quantities or [url=http://genericlevitra.party/]generic-levitra[/url] for longer compared to recommended. This condition can bring about stroke, fainting and even fatality [url=http://buyvaltrex.ru/]buy valtrex[/url] and is therefore vital to avoid. Cholelithiasis, colitis, irregularity, esophagitis, windiness, gastroenteritis, gingivitis, melena, dental moniliasis, [url=http://buyindocin.webcam/]indocin[/url] pharyngitis, enlarged salivary gland, stomatitis (or aphthous stomatitis), as well as tooth problem have been reported. You will certainly likewise need to inform your doctor if you have mental disorders, seizure disorder, thyroid illness, diabetic issues, [url=http://cheaptadalafil.party/]tadalafil 5mg[/url] renal condition, liver illness or mind damages. Sometimes, [url=http://genericcialis.science/]online cialis canada[/url] signs such as problem urinating, urinary seriousness, penile pain, or testicular pain could happen because of kidney stones. It [url=http://genericelimite.nu/]generic elimite[/url] works by blocking estrogen activity in the bust tissue, thus preventing the growth of growths activated by estrogen. It can make your skin a lot more sensitive to [url=http://buyhydrochlorothiazide.webcam/]your domain name[/url] the sunlight which might cause sunburns. Some MEDICINES MAY INTERACT with Sumycin. Tell your medical supplier if you are taking other medications, [url=http://genericadvair.science/]generic advair diskus[/url] especially any of the adhering to. As your physical body adjusts to the [url=http://cheapacyclovir.webcam/]cheap acyclovir[/url] medication during therapy these adverse effects may vanish. As it is fairly bitter in taste, it is recommended that it must be taken either with juice [url=http://albuterol.ru/]albuterol without a prescription[/url] or lukewarm water. If your negative side effects begin or persist to [url=http://zoloft.space/]where to buy zoloft[/url] obstruct your typical life call your medical supplier to see if you need a dose adjustment. Tetracycline is an antibiotic offered by prescription that could be utilized by individuals detected with any of the infections [url=http://levitrawithoutprescription.party/]levitra[/url] caused by germs. In topics over 64 [url=http://celebrex.space/]celebrex[/url] years old, the AUC for misoprostol acid is boosted. The genuine diamond-shaped tablets of Viagra are blue [url=http://genericcelebrex.science/]celebrex[/url] and birth the label of the manufacturing company - Phizer - cheek by jowl, while the opposite carries the sign of the amount. You will certainly have to bear in mind that although you might take Viagra as really needed, it's essential not [url=http://buy-tretinoin-cream.nu/]buy tretinoin cream[/url] to utilize it much more frequently compared to once every 24 hrs. You will certainly need to understand the difference in between the side impacts you might get. Moderate side impacts of Allopurinol like adjustments in the feeling of flavor, headache, puking, muscular tissue diarrhea, sleepiness or discomfort [url=http://hydrochlorothiazide.webcam/]hydrochlorothiazide[/url] usually occur in some clients at the starting the therapy and vanish soon. Significant adverse effects of Allopurinol like joint pain, urinating much less than common, flu signs, muscular tissue weakness, discomfort or bleeding when urinating, dark urine, pins and needles, queasiness, reduction of hunger, clay-colored feces or weight management constantly have actually to be mentioned the moment you utilize them. There is [url=http://albuterolwithoutprescription.party/]albuterol[/url] a rise in renal blood flow following management of Capoten and glomerular purification price is usually the same.

 • poniedziałek, 26 październik 2015 15:07
  Awero12qn
  ^
  The following problems are understood to do that: angina, heart attack, hemorrhaging disorder, heart attack, renal or liver condition, reduced or high blood stress, received eye problems, [url=http://amoxil.space/]amoxil[/url] a past of embolism or stroke, heart tempo issues, red blood cell condition, and tummy ulcer. You will [url=http://buyalbendazole.ru/]buy albendazole[/url] have to make certain you discuss anything that may be of relevance to your healthcare provider and be certain to state any major adverse effects if they appear at any point of the treatment. You will should take every amount of Tetracycline with a complete [url=http://generic-amoxil.se/]amoxil[/url] glass of water. This is not [url=http://acyclovir.ru/]acyclovir[/url] a complete list of negative side effects and also others could occur. If you are younger than 24, your healthcare provider will certainly want to oversee your condition for any side results that could appear to ensure you are gaining from the procedure as [url=http://generic-albuterol.se/]albuterol[/url] a lot as feasible.

 • poniedziałek, 26 październik 2015 08:32
  Emkai8kf8
  ^
  You will certainly need to be [url=http://buymetformin.ru/]metformin[/url] taking Tetracycline frequently for the duration defined by your doctor. Do not fret if at first the problem of your acne breakouts becomes worse, as this is just one of the signs Retin-A is functioning [url=http://genericpropecia.webcam/]our website[/url] properly. Vardenafil (Levitra) will aid you to obtain your regular constructions [url=http://buywellbutrin.ru/]buy wellbutrin[/url] back. Retin-A should be put on [url=http://genericprednisone.webcam/]prednisone[/url] a tidy and completely dry location, according to the routine recommended by your doctor. We could look after this necessity of yours by supplying a listing of pharmacies available on our unique comparison [url=http://buyalbuterol.ru/]albuterol tablets[/url] page. AV heart block, including second- as well as third-degree block, have been [url=http://generic-ventolin.se/]ventolin[/url] reported adhering to Tegretol therapy. Cytotec (misoprostol) [url=http://generichydrochlorothiazide.science/]hydrochlorothiazide[/url] is a medication that can be utilized to manage tummy lesions created by taking various other medicines. Propecia (finasteride) could be recommended by your physician for the treatment of [url=http://buytrazodone.webcam/]buy trazodone online[/url] male pattern hair loss. There were no stated events of syncope in the Avalide treatment team and also there was one stated occasion in the HCTZ [url=http://cheapadvair.webcam/]advair medication[/url] therapy team. Do not integrate Antabuse with other [url=http://buyhydrochlorothiazide.webcam/]hydrochlorothiazide[/url] medicines without your medical professional's recommendation. In case of taking any type of nitrate-based medicines, such [url=http://buycelexa.ru/]buy celexa online without prescription[/url] as isosorbide dinitrate, nitroglycerin or isosorbide mononitrate, you must not take Tadalafil, as a potentially fatal and unsafe reaction can occur. If you completed taking such a medicine, do not take Tadalafil even. Talk with your medical professional regarding a time period after which it is protected to take this medication. The following medicines should be discussed as they have actually been reported [url=http://hydrochlorothiazide.science/]hydrochlorothiazide[/url] to create disturbance: antidiabetes medications, HIV medications, rifampicin, misery medications, anti-biotics, antidepressants, medications for weight loss, epilepsy medicines, St. As your physical body gets made use of to the medication these [url=http://amoxicillin.ru/]how to buy amoxycillin[/url] side impacts may vanish. If you have any sort of concerns - do not wait to call your safety treatment service provider [url=http://buyvaltrex.ru/]valtrex without insurance[/url] or your pharmacist for even more info concerning Sildenafil. You might have to utilize back-up birth command, such as condoms or [url=http://generic-albuterol.nu/]generic albuterol[/url] a spermicide, when you initially start utilizing this drug. Such individuals [url=http://furosemide20mgtab.nu/]furosemide 20 mg tab[/url] may additionally be making use of Diflucan for fungal infection procedure. Rimonabant (Zimulti) is a reliable anti-obesity medicine [url=http://generic-viagra-soft.se/]generic viagra soft[/url] recommended to clients that did not take advantage of other methods of procedure. Blockade of the AT1 receptor removes the negative responses of angiotensin II on renin secretion, however the resulting boosted plasma renin tactics as well as distributing angiotensin II do not get over the impacts of irbesartan [url=http://advair.science/]buy advair on line[/url] on blood pressure. In people undertaking surgery or throughout anesthesia with brokers [url=http://cheapcelebrex.party/]cheap celebrex online[/url] that make hypotension, ramipril could block angiotensin II buildup that would or else occur secondary to compensatory renin release. In placebo-controlled trials with risperidone, aripiprazole, and also olanzapine in senior subjects with alzheimer's disease, there was a higher occurrence of [url=http://sildenafil.space/]sildenafil citrate tablets ip 100 mg[/url] cerebrovascular unfavorable reactions (cerebrovascular mishaps and short-term ischemic strikes) consisting of casualties compared with placebo-treated topics. Zetia is a medication made use of to lower degrees of complete [url=http://cheapcialis.party/]cialis without a prescription[/url] cholesterol levels as well as LDL (bad) cholesterol levels in the blood. Acomplia has actually been mentioned to hamper fairly some drugs you could [url=http://buyalbuterol.ru/]buy albuterol online[/url] be taking, so you will certainly have to state any of the following ones to your healthcare company: rifampicin, St. The cream creates [url=http://generic-ventolin.se/]ventolin[/url] steady impact and is meant for a lasting procedure. Patients often begin seeing difference in 6-9 weeks. Postprandial blood sugar level screening might be scientifically handy in [url=http://generic-albuterol.nu/]generic albuterol[/url] individuals whose pre-meal blood sugar levels are adequate yet whose total glycemic command (HbA1c) is poor. Prednisone is taken by clients identified with multiple sclerosis, lupus, certain problems influencing you thyroid, belly, bowels, skin or blood, as well as people with reduced corticosteroid levels. You will need to take it all the time even if you really feel much better if you are taking prednisone to manage some chronic or lasting condition. Ensure you tell your medical professional concerning any medical disorders that you have which could require a dose change, such as personality disorder, emotional problems, threadworms, intestinal illness, myasthenia gravis, seizures, [url=http://nolvadex.webcam/]nolvadex[/url] hypertension, disorder, thyroid illness, liver or renal condition, ulcers, heart disease, consumption, or osteoporosis.

 • poniedziałek, 26 październik 2015 03:04
  GoKets2blwn
  ^
  You can now avoid getting refills by seeing your doctor just - you [url=http://cheaplasix.webcam/]lasix[/url] could go on and order Prednisolone online from the ideal pharmacy of your selection. Ultram must not be incorporated with other drugs you are utilizing to [url=http://generic-clomid.nu/]clomid women[/url] avoid interactions. Quit utilizing Zerit as well as get emergency situation medical help if you have any one of these indications of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; [url=http://generic-indocin.se/]generic indocin[/url] swelling of your face, lips, tongue, or throat. Esophageal dysmotility and desire have actually been related to antipsychotic medication use. Aspiration pneumonia is a common source of morbidity and mortality in people [url=http://cheapmobic.webcam/]cheap mobic[/url] regarding advanced Alzheimer's alzheimer's disease. It is additionally shown for people needing oral corticosteroid treatment for asthma. Numerous of those patients might have the ability to [url=http://buyindocin.webcam/]where buy indocin indomethacin[/url] lessen or eliminate their demand for dental corticosteroids with time. There are a number of medical conditions that have to be mentioned to your [url=http://indocin.ru/]indocin[/url] wellness care service provider. The most [url=http://wherecanibuyxenicaloverthecounter.nu/]where can i buy xenical over the counter[/url] usual negative side effects in case of Cialis feature indigestion and backache, dizziness and muscle ache. Your healthcare service provider likewise should understand [url=http://buyviagrasoft.se/]viagra soft 50mg[/url] if you have or ever had a movement, diabetic issues, cavernosal fibrosis, breast discomfort, kidney, liver, or heart disease, a cardiac arrest, bleeding condition, ulcers in the belly, uneven heart beat, leukemia, higher or low blood tension, Peyronie's disease, higher cholesterol, sickle cell anemia or any various other ones that you believe are very important to discuss. Your moment will normally start while [url=http://buyeffexor.science/]effexor[/url] you are making use of these tip pills. Since valproate items might create CNS depression, especially when combined with an additional CNS depressant (e. g. liquor), encourage people not to participate in dangerous activities, such as driving a vehicle or operating unsafe machines, till it is understood that [url=http://buylasix.se/]buy lasix[/url] they do not end up being sluggish from the drug. It's not a first-choice procedure for edema triggered by cirrhosis of the liver, as there are [url=http://provera.ru/]provera[/url] various other more suitable alternatives. Some mild negative effects are feasible when taking Retin-A, and can include such signs as painful, tingling, itching, inflammation, skin yellowing, burning, warmth, swelling, peeling, dryness, and soreness. If those signs continue for numerous days you might wish to speak to your medical carrier concerning making a small time out for your skin to reclaim its normal disorder. Constantly consult your medical professional prior to doing anything regarding the disorder of your skin. Some drugs you could be taking can connect with Retin-A and make your [url=http://cheaplasix.webcam/]cheap lasix[/url] skin more sensitive to sunlight, so make sure you report them fact of taking any of the following medicines to your wellness treatment service provider: anti-biotics, sulfa medicines, diuretics, chlorpromazine, or fluphenazine. In this trial, each facility utilized its neighborhood basic CsA/AZA method in [url=http://cafergottablets.se/]cafergot & internet pharmacy[/url] the active-control arm. Albuterol helps to manage [url=http://cymbalta.science/]cymbalta[/url] symptoms of asthma like congestion, coughing, wheezing and shortness of breath. We will certainly be pleased to assist you make that essential decision and make sure you will rejoice [url=http://levitraonline.party/]levitra[/url] you made one using the assistance of our comparison page, this way conserving on your own a whole lot of time, trouble and money. As your physical body ends up used [url=http://genericprednisone.webcam/]generic prednisone without prescription[/url] to the medication these adverse effects may go away. Diltiazem is also referred to as: Cardizem, Cardizem CD, Cardizem LA, Cardizem Monovial, Cardizem SR, Cartia XT, Dilacor XR, Dilt-XR, Diltia XT, Diltiazem Hydrochloride CD, Diltiazem Hydrochloride SR, Diltiazem Hydrochloride XR, Diltiazem Hydrochloride XT, Diltzac, Matzim [url=http://buycipro.ru/]buy cipro[/url] LA, Taztia XT, Tiazac. Consult your medical professional as quickly as possible must you feel weak or establish any type of unusual responses to the drug [url=http://generic-methotrexate.nu/]methotrexate[/url] or any of its elements. Acomplia could be taken for numerous months, yet if you [url=http://genericadvair.science/]advair without prescription[/url] wish to take it for longer than 2 years, getting in touch with your medical supplier is required.

 • niedziela, 25 październik 2015 06:53
  GoKets43q5x
  ^
  This effect [url=http://lipitoronline.party/]lipitor generic cost[/url] in rats is believed to be because of the prolactin-lowering impact of ropinirole. We are visiting provide you complete accessibility to best and licensed drug stores that market generic [url=http://buydiclofenac.ru/]buy diclofenac sodium[/url] Deltasone. Along with its necessary [url=http://zoloft.space/]zoloft[/url] impacts, some undesirable effects could be created by captopril (the active component included in Capoten). On the occasion that any one of these negative side effects do take place, they could require clinical focus. The [url=http://prednisone.space/]prednisone without prescription[/url] dosage of RISPERDAL ® need to be individualized according to the response as well as tolerability of the client. If you take a psychological or antidepressant medicine, call your doctor right away [url=http://amitriptylineonline.science/]amitriptyline online[/url] if you have signs of a severe medicine interaction, including: complication, memory issues, feeling hyper (psychologically or literally), loss of sychronisation, muscle twitching, shuddering, high temperature, diarrhea, and/or sweating. Do [url=http://cheapacyclovir.webcam/]cheap acyclovir[/url] not fret if your acne breakouts appears to get worse at initial - this is the typical response and it suggests Accutane is functioning effectively. SSRIs and SNRIs, including Pristiq, have been related to situations of medically considerable hyponatremia in senior people, which may go to better danger for this adverse [url=http://genericbaclofen.se/]generic baclofen[/url] event [see Precautions as well as cautions (5. Your medical professional will also require to be informed if you have such medical problems as a record of tummy lesion, kidney disease, coronary infarction, a history of embolism, epilepsy, hemorrhaging condition, blood clot condition, liver illness, [url=http://allopurinolwithoutprescription.webcam/]allopurinol without prescription[/url] heart problem, high blood stress, a record of cardiac arrest or stroke, asthma or polyps in your nose. The following ones are understood [url=http://nolvadex.webcam/]nolvadex[/url] to do that: liver illness, mental illness, thyroid gland condition, mind damages, diabetic issues, renal system illness, and seizure condition. These side effects are typically short-term and have the tendency to [url=http://generic-phenergan.se/]generic for phenergan[/url] disappear alone without the necessity for unique procedure. The potential reintroduction of medication treatment need to be carefully taken into consideration if an individual needs antipsychotic medication treatment after rehabilitation from NMS. The individual needs to be [url=http://advair.science/]more information[/url] carefully kept track of given that recurrences of NMS have been reported. Take this medicine not more frequently than every 24 hours and make certain you follow all the directions on the label. Prior to starting the therapy it's worth talking about with your healthcare provider any kind of health and wellness conditions you [url=http://mobic.webcam/]mobic[/url] have or utilized to have, as this could impact your quantity and possibility of taking Levitra in general.

 • niedziela, 25 październik 2015 02:26
  Aweroee0q
  ^
  Your dose could should be readjusted or your [url=http://cheapcialis.party/]cheap cialis[/url] physician will certainly advise a choice. Crestor is a HMG CoA reductase inhibitor utilized to lower the amounts of cholesterol and triglycerides in the blood. Higher levels of cholesterol [url=http://buyamitriptyline.science/]buy amitriptyline[/url] and triglycerides could increase the threat of developing major health problems, featuring heart strike and movement. Before you begin taking Crestor, your medical professional should know if you have thyroid condition, diabetic issues, a record of liver disease or renal condition, as those might impact your therapy unless the dose is properly readjusted. This is a prescription medicine that must be readily available just to individuals detected [url=http://buyalbendazole.ru/]buy albendazole[/url] regarding impotence. If your medical professional has informed you to do so, a Toprol XL tablet can be separated in fifty percent. The [url=http://generic-viagra-soft.se/]viagra soft[/url] fifty percent tablet ought to be ingested entire, without eating or crushing. You will really need to educate [url=http://baclofenonline.ru/]buy baclofen online[/url] your healthcare supplier of any of the complying with medicines you are making use of presently or are going to use in the nearest future: epilepsy drugs, antidepressants, HIV medications, medicines for weight loss, antifungals, rifampicin, prescription antibiotics, medicines for normal blood crowd degrees, antidiabetes medications, St. All patients receiving diuretic treatment needs to be observed for evidence [url=http://buyzithromax.ru/]zithromax capsules[/url] of fluid or electrolyte discrepancy, e. g. hypomagnesemia, hyponatremia, hypochloremic alkalosis, as well as hyperkalemia. It is feasible that some side results of Prandin might [url=http://wherecanibuyxenicaloverthecounter.nu/]xenical[/url] not have actually been reported. There is no need for you to bother with them, as they will go away by themselves. Tell your medical service provider if your moderate negative effects do not disappear or alter in magnitude hampering your everyday tasks. See to it you take [url=http://cheapcialis.party/]cheap cialis generic online[/url] propranolol without skipping does or missing them. Cytotec is readily available only as a unit-of-use [url=http://stromectol.ru/]check this out[/url] package that includes a leaflet consisting of patient details. View Patient Information at the end of this labeling. See Clinical Pharmacology. The occurrence of these neoplasms is possibly attributable to the [url=http://mobic.space/]mobic[/url] high estrogen/progesterone proportion which takes place in rats as an outcome of the prolactin-inhibiting action of bromocriptine mesylate.

 • niedziela, 25 październik 2015 01:46
  GoKetsfmdr6
  ^
  The professional signs and symptoms as well as lab searchings for showing SLE returned within [url=http://lasix.webcam/]lasix water pill[/url] weeks of therapy reinitiation. If you would certainly [url=http://buyprednisone.ru/]how can i order prednisone[/url] such as to be using this topical treatment, you will have to discuss it with your doctor and review all the facets that are necessary to bear in mind. The following adverse effects are possible when you are taking Acomplia consistently, specifically at the start of the procedure: dizziness, queasiness, vomiting, depressions, queasiness, looseness of the bowels, and sleep issues. Ensure you report any of these moderate adverse effects to your health care carrier in instance they [url=http://cheapcelebrex.party/]celebrex[/url] get especially troublesome. Opposite results are additionally possible, but these are most common ones. You will always need to make certain you speak to your medical professional prior to beginning to take Acomplia to be sure you recognize all the results this medication might have on [url=http://buyindocin.webcam/]indocin[/url] you and prepare to follow the routine. Catecholamine-depleting medications (eg, reserpine) might have [url=http://erythromycin.science/]erythromycin[/url] an additive effect when given with beta-blocking agents. Individuals treated with Tenormin plus a catecholamine depletor need to as a result be closely observed for proof of hypotension and/or significant bradycardia which may create vertigo, syncope, or postural hypotension. You will certainly really need to consult a medical professional prior to your start taking Cafergot, as there are some things [url=http://cheapcymbalta.science/]cymbalta[/url] that will certainly require to be taken note of. Peak milk degrees took place 4 to 5 hours [url=http://augmentin.space/]augmentin xr[/url] after the dosage and also fell gradually over 12 to 24 hours. If you have made use of an MAO prevention in the previous 14 days, do not use bupropion. A controlled substance communication [url=http://metformin.space/]metformin[/url] can occur. Get emergency medical aid if you have any of these indications of [url=http://generic-amoxil.se/]amoxil[/url] an allergy to Asacol: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or neck. We picked those pharmacies for you [url=http://prednisone.space/]sterapred ds[/url] based upon the assumption you desire just finest drug stores there can be with fastest shipment and largest variety of services. Do not take Requip or Requip XL for a disorder [url=http://buytretinoin.ru/]tretinoin cream[/url] for which it was not recommended. You might take benefit of our comparison web page and [url=http://viagraonline.party/]viagra[/url] decide on the very best drug stores from the ones we are suggesting you check out. Your dose should depend upon the medical conditions you have or made use of to have, which is why your doctor will certainly have to be alerted of the reality you have or used to have renal condition, myasthenia gravis, liver disease, past [url=http://sildenafilonline.science/]sildenafil[/url] of Long QT disorder, or heart tempo disorder. All the pharmacies on the checklist offer highest Seroquel that really works (and indeed, it's universal Seroquel), and give you fast [url=http://generic-xenical.nu/]generic xenical[/url] distribution, many convenient payment methods and the convenience of buying from the comfort of your home any type of time you really feel like it. Select one you will certainly buy and like Seroquel now! Do not begin utilizing other medicines planned for the procedure of impotence (alprostadil, yohimbine) without previously getting in touch with your medical professional. If you ever before had an allergy to it, do not take this medicine. The symptoms of an allergy may include hives, [url=http://azithromycinonline.science/]order azithromycin[/url] difficulty breathing, inflamed face, lips of neck. In a double-blind, multicenter research study of postmenopausal ladies with osteoporosis, treatment with Actonel 75 milligrams 2 consecutive days per month (N = 616) was revealed to be non-inferior to [url=http://buylipitor.science/]lipitor[/url] Actonel 5 milligrams daily (N = 613). You will also should allow your physician know if you are visiting take drugs like lorazepam, blood thinners, rifampin, rifabutin, theophylline, diazepam, cyclosporine, midazolam, alprazolam, oral diabetic issues medicine, seizure, tacrolimus or clopidogrel medications at any point of your procedure. A few of the communications are likely to make your adverse effects worse or [url=http://augmentin.webcam/]augmentin[/url] induce brand-new ones. Do not utilize this medication if you are hypersensitive to acarbose, or if you are in a state of diabetic ketoacidosis (call [url=http://lasix.webcam/]lasix[/url] your doctor for treatment with insulin). There is no requirement to mention minor negative side effects you may get - such as gas, problem, diarrhea, [url=http://buyhydrochlorothiazide.webcam/]hydrochlorothiazide cost[/url] joint discomfort, or irregularity. If you desire your on the internet buying to be trouble cost-free for you, we suggest checking it out [url=http://generic-indocin.se/]indocin 50 mg[/url] at our safe comparison web page and comparing the very best drug stores we came up with on it. People are occasionally recommended Sildenafil [url=http://cymbalta.webcam/]cymbalta[/url] (Viagra citrate) for the treatment of erectile disorder that can be likewise described as guy impotence. Make certain you always take Sildenafil as prescribed. Avoid [url=http://generic-viagra-soft.se/]generic viagra soft[/url] drinking alcohol or consuming any kind of items that might contain small amounts of liquor (vinegar, mouth scrubs, dressings etc.) as this could create a negative reaction and be risky for your wellness and health. It could advance quickly (within 24 hours to numerous days) to come to be a significant medical [url=http://buyacyclovir.ru/]buy acyclovir[/url] occasion. Your [url=http://advairwithoutprescription.party/]advair without prescription[/url] dosage of Cymbalta might be changed occasionally for you to take advantage of the treatment as long as possible. Viagra (sildenafil citrate) is a prescribed medicine [url=http://buyviagrasoft.se/]buy viagra soft tabs[/url] that could be acquired in on the internet or normal drug stores. The efficient healing dosage for skin infections was above those utilized in other advised [url=http://cheapcelebrex.party/]cheap celebrex[/url] indications. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.). Anticholinergics stop the [url=http://nolvadexonline.webcam/]nolvadex[/url] increases in intracellular attention of Ca++ which is caused by interaction of acetylcholine with the muscarinic receptors on bronchial smooth muscle.

 • sobota, 24 październik 2015 19:45
  Arrobqt8jz
  ^
  You will certainly have to take this medication for a longtime - perhaps also for the rest of your life, as hypertension is impossible to cure, but it can be managed [url=http://buycafergot.ru/]where can i where to buy cafergot for migraines[/url] successfully. They include dizziness, skin rash, moderate nausea or vomiting, itching, upset stomach, diarrhea, throwing up, [url=http://albendazole.ru/]albendazole[/url] undesirable taste in your mouth and hassle. In these patients, during [url=http://antabuseonline.ru/]antabuse[/url] titration, the individual doses need to be decreased. If higher doses are required, individual dosages instead of dosing frequency need to be raised [ see Precautions and also cautions (5. Of 234 patients that were evaluable, 196 had actually been dealt with for two years as well as 29 were evaluated to have actually developed clinical problems that were taken into consideration purposeful (19 people in each therapy arm had actually received treatment for much less than [url=http://levitra.top/]levitra[/url] two years). This medicine comes with an array of quantities and can be successfully utilized for mens with any kind of degree of erectile dysfunction. Prior to you begin taking Sildenafil, you will certainly should speak to your medical professional and review any kind of medications used (specifically clarithromycin, isoniazid, nelfinavir, imatinib, telithromycin, saquinavir, delavirdine, erythromycin, atazanavir, rifampin, indinavir, heart medicines, fosamprenavir, antifungals or antidepressants), and also the truth you have or made use of to have any wellness problems that have actually to [url=http://synthroidonline.party/]synthroid online[/url] be gone over. She was diagnosed with interstitial pneumonia, [url=http://buyerythromycin.ru/]buy erythromycin[/url] probably caused by leflunomide considering that acute respiratory failure was preceded by hypertension and elevated lotion liver enzyme attention. In situation you getting an allergy and have any one of the symptoms pointed out over look for emergency situation medical help and tell the doctor that you have actually taken [url=http://propranololorderonline.nu/]propranolol[/url] Viagra. Another major negative effects that could happen, although it is fairly unusual, is priapism. Your doctor will certainly require to know if there are any sort of medical problems you would certainly such as to report prior to the therapy can be begun, such as liver illness, coronary infarction, diabetes, kidney disease, higher blood stress [url=http://buysildenafil.party/]buy sildenafil citrate online[/url] or radiation treatment. Note: This web page has adverse effects data [url=http://diclofenac.space/]diclofenac[/url] for the common drug simvastatin. Antabuse is an effective treatment used for people about to stop [url=http://lasix.webcam/]lasix[/url] drinking alcohol. Those older than 12 should take [url=http://wherecanibuyxenicaloverthecounter.nu/]xenical for sale[/url] Advair two times a day with 12 hours between the amounts. These signs and symptoms are generally created [url=http://buyaugmentin.ru/]buy augmentin[/url] by infection, injury, surgical treatment, catheter, or other disorders that irritate the lesser urinary tract. The variety of cases of abnormality is tiny and the searchings for of this research study have actually [url=http://baclofen.ru/]baclofen[/url] not yet been duplicated. Useful in the administration of pruritus due to hypersensitive conditions such as persistent urticaria and also atopic and get in touch with dermatoses, and also in [url=http://genericnolvadex.party/]nolvadex generic[/url] histamine-mediated pruritus. Corneal deposits have actually [url=http://stromectol.ru/]stromectol[/url] been reported as early as 3 weeks after the initiation of treatment. There are some dietary requirements that you might have to comply with to [url=http://xenical-120-mg-for-sale.nu/]where can i buy xenical[/url] attain the most effective results, your wellness care service provider will provide you more particular info. Pushtikrit- Shallaki Capsules invigorates all the systems [url=http://orderlasixonline.nu/]lasix[/url] of the body Twachya- Boswellia serrata Capsules nourishes the skin, provides it healthy and balanced looks and also perks in skin illness. You will really need to prevent taking a double dose if you are trying to balance the one you missed out on or simply want the impacts of this medicine to be stronger, the complying with symptoms might indicate an overdose of this medicine and have actually to [url=http://levitraonline.party/]cheap levitra 20mg[/url] be mentioned to your healthcare company: flushing, frustration, drippy or stuffy nose, heartburn, breast discomfort, acid indigestion, construction that lasts longer compared to 4 hrs, and pain in the back. This effect was usually stated within the very first 36 months of treatment in patients regarding nonhomogenous eye [url=http://orderlasixonline.nu/]lasix 80 mg[/url] shade. Both light and significant [url=http://buymethotrexate.ru/]methotrexate[/url] side impacts are feasible if you are taking Accutane, although serious negative side effects are rather rare. If vomiting has actually not happened spontaneously, it ought to be caused. [url=http://zithromaxonline.science/]where can i buy zithromax[/url] Immediate stomach lavage is also recommended.

 • sobota, 24 październik 2015 17:23
  Arrob3o3gm
  ^
  Such medicines as HIV protease inhibitors, hypertension drugs, alpha blockers, antifungals, phenytoin, rifampin, impotence [url=http://propecianoprescription.se/]propecia[/url] medicine, phenobarbital, or erythromycin can disrupt Tadalafil. It is possible [url=http://azithromycinonline.science/]azithromycin[/url] that some side results of Requip may not have been reported. Viagra (sildenafil) is a prescribed medicine that concerns the [url=http://cipro.space/]ciprofloxacin mail online[/url] course of drugs called phosphodiesterase (PDE) inhibitors. If you pay much less [url=http://amoxilonline.science/]amoxil 1g[/url] when you purchase this medicine online, why would certainly you ever before pay much more for it? Your doctor might [url=http://mobic.webcam/]mobic 15 mg[/url] occasionally alter your dosage to ensure you obtain the very best results. If you are taking rifampicin, medicines for [url=http://genericpropecia.webcam/]finasteride dutasteride[/url] regular blood crowd levels, epilepsy drugs, medicines for weight management, anti-biotics, depression medications, antidepressants, antidiabetes medications, HIV medications, antifungals, or St. When taking Clomid, especially in a number of patterns, [url=http://propranololorderonline.nu/]propranolol[/url] you are much more most likely to have multiple childbirths. Some recent researches have actually [url=http://hydrochlorothiazidewithoutprescription.webcam/]hydrochlorothiazide[/url] recommended that the reduction in frequency of practical ovarian cysts stated with some older formulations might not happen in females taking more recent low dose formulas. Interstitial lung disease has actually been reported throughout treatment with leflunomide and also has actually been linked with fatal outcomes [url=http://medrol.top/]medrol[/url] (see ADVERSE REACTIONS). The adhering to medicines will certainly should be reported to your doctor [url=http://acyclovir.ru/]acyclovir[/url] as they will otherwise create unsafe medicine interactions: phenobarbital, itraconazole, carbamazeptine, clarithromycin, ketaconazole, telithromycin, nefazodone, phenytoin, and ritonavir.

 • sobota, 24 październik 2015 14:25
  Aherud8v9
  ^
  You need to chat with your medical care supplier [URL=http://buyalbuterol.se/albuterol-salbutamol.html]albuterol salbutamol[/URL] for comprehensive information regarding the dangers as well as advantages of utilizing Albenza. You will certainly have to be taking Allopurinol continuously for your uric acid levels to stay reduced, as they will certainly [URL=http://buyvaltrex.webcam/buy-vaptrex.html]our website[/URL] go back up the minute you cease the procedure. Your doctor will ask you questions about your medical history as a whole and any medical problems you have at the [URL=http://vardenafil-20mg.nu/vardenafil-cheap.html]vardenafil cheap[/URL] minute. The complying with [URL=http://buyvaltrex.webcam/buy-vaptrex.html]buy vaptrex[/URL] drugs are known to do that: thyroid medications, seizure medicines, anabolic steroids, childbirth control tablets, medications to treat asthma, frosts, diuretics or allergies medications, phenothiazines, isoniazid, and specific diet plan pills. Inderal can be prescribed to avoid [URL=http://viagra-soft.se/chewable-viagra-soft-tabs.html]chewable viagra soft tabs[/URL] chest pain, tremblings and migraines, in addition to to treat hypertension and uncommon heart rhythms. Note: This page has adverse effects data [URL=http://buyalbuterol.se/buy-albuterol-online.html]buy albuterol online[/URL] for the common drug repaglinide. End up emergency situation [URL=http://lasix40mg.nu/lasix-pills.html]buy lasix without prescription[/URL] clinical aid if you have any one of these indicators of an allergy to Namenda: hives; trouble breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. It should [URL=http://buyvaltrex.webcam]daily valtrex no prescription[/URL] be used for as lengthy as advised, as quiting the therapy before it's time could bring about a regression of the infection.

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.