logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 539

 • wtorek, 22 sierpień 2017 20:35
  Oshiko63
  ^
  Fajnie, że są ludzie, którzy lubią dzielić się na forum swoimi doświadczeniami. Wymiana myśli to w dzisiejszych czasach bardzo cenna umiejętność.

  http://placzabawnivea.pl

 • wtorek, 22 sierpień 2017 15:57
  Georgejuset
  ^
  [url=http://cyril-leytsihovich.ml/]bc mlm ru, билл гейтс о сетевом маркетинге[/url]

 • wtorek, 22 sierpień 2017 13:59
  Edyta5805
  ^
  Dzięki wielkie za podpowiedzi! Czasami człowiek siedzi i trudzi się nad rozwiązaniem problemu, a tu wystarczy załączyć komputer i tak wiele odpowiedzi w jednym.

  http://placzabaw.net.pl

 • poniedziałek, 21 sierpień 2017 03:27
  BobbyMam
  ^
  Garage beneath [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the turn on the left side of the body without any slowdown, the footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action much more concise. Don't waste any hard work, just jump off the soil, slightly triggered his firing action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the entire shooting art played the revolutionary role. "The bobcats go scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


  Kitchen counter frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to discover gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, quit his palm the golf ball, but still control among his fingers. His right arm into each of the joints is close for you to 90 degree Angle, from your shoulder to the elbow, from the elbow to the wrist, from wrist to reference, as if a bistro waiter in carrying some sort of tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in the front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage carries a precise shot needed one more factor: enough deep muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, any one player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - year after year, year after year process, until a set connected with complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist including monks meditate boring train, it also helped when he graduated from high school, eventually grow into a different leading little-known Davidson university NCAA elite last eight.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you see your own shooting activity is correct, " curry mentioned, "you can only depend on their daily at the courses ground building muscle ram, hit and believe that any of us can. We're so many practice in training, to be able to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will really feel very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 Casual Shoes[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike air vapormax flyknit[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url]

 • piątek, 18 sierpień 2017 18:39
  Dol99larKn
  ^
  В текущее время только лишь нерадивый не зашибает в webе! ©
  Каким способом бросить быть тем «ленивцем», что еще не получает прибыль от глобальной сети интернет? Ответ на сей вопрос можно найти на все тех же горизонтах сети интернет. Всетаки, основополагающей проблемкой является вопрос не «Как заколотить бабла?», а вопрос «Какой конкретно вид доходов для нас больше всего подходит?». Среди множества вариантов заработка в сети интернет особенно занимательными для нас станут те, что не требуют вложения своих денег и титанических усилий для организации бизнес процесса. Таким видом заработка является использование партнерских и реферальных программ инвестиционных и брокерских компаний. Доход от торговли на денежных рынках способна оказаться крайне высокой, что вынуждает людей стадом бежать к агентам и заводить к ним финансы. А с этих денег партнер имеет возможность получить внушительную сумму в качестве партнерских отчислений. Став партером и разместив ссылку на своем интернет-ресурсе или на всевозможных интернет-форумах (для простого юзера интернета) сегодня можно иметь постоянный доход без вложения средств и усилий. Каким образом это все функционирует?

  Возьмём для примера команду ExpertOption – брокера бинарных опционов.

  [url=http://bit.ly/2tRqLgJ#H0xa0A1sg7]Ссылка на брокера[/url]

  [url=http://bit.ly/2uPwBMI#vPS8150hkX]Ссылка на партнёрку[/url]

  (кроме этого есть много лендингов, большая конверсия и минимум полей для заполнения при регистрации)

  Фирма предоставляет первоклассный сервис для клиентов среди себе подобных, чем и выделяется. Более того, у них имеется немало других фишек и эффективных инструментов для клиента, помогающих ему успешно заработать. Компании есть чем привлечь клиента. Но на этом пристальное внимание заострять не будем, потому как компания нам интересна в первую очередь благодаря их партнерской программе. Их партнерская программа даёт возможность зарабатывать до 60% от доходности брокера постоянно с каждого клиента до тех пор, пока он ведет торговлю через компанию. Организовав приток потенциальных клиентов можно без усилий собирать плоды.

  Как разыскивать клиентов? Этот вопрос больше актуален для обычных людей, не имеющих своих онлайн-проектов или раскрученных блогов. Можно начинать с простого:
  1. Вогнать в поисковой строке запрос «форекс форум»;
  2. Зарегистрироваться на 5-10 интернет-форумах (для старта);
  3. Выбрать любой холивар про финансовый рынок Форекс и создать пост для привлечения внимания, к примеру, «Лично я получил безвозмездно $400 для обучения торговле в компании ExpertOtpion!», и вставить личную партнерскую ссылку.
  И всё. Людям станет любопытно, пройдут по ссылке, и некоторые станут клиентами. Да, просто разместить единовластно пост маловато, нужно еще и создавать активность, участвуя в обсуждении и разогревая внимание к компании. В любом из обсуждения сможете в ходе аргументирования своего мнения вставлять гипертекстовые ссылки. Потратив немного усилий, тема заживет своей жизнью и уже другие люди будут цитировать партнерскую ссылку, распространяя ее за вас. Доходность от такой деятельности говорит сама за себя:
  [url=http://bit.ly/2uPwBMI#xBcBts2EZ5]
  [img]http://bit.ly/2uPrbkT#y5xG56sscv[/img]
  [/url]
  Партнёрская программа имеет всевозможный комплект инструментов для размещения ссылок:
  • Промо линки;
  • Баннеры для вебмастеров;
  • Попапы;
  • Постбэк
  Кроме того для вебмастеров безвозмездно предоставляются уникальный контент для расположения на своих страницах интернета: релизы, тексты, стратегии, рекомендации и прочмногое другоеее. Все это очень упрощает работу и снижает прилагаемые старания для извлечения доходов. А вырученный доход сможете вывести любым методом на выбор:
  • Webmoney (USD ONLY) ;
  • Paxum;
  • Yandex Money;
  • Skrill;
  • UnionPay;
  • PerfectMoney;
  • Epese;

  Достаточно непринужденный способ делать деньги, не так ли? Партнерство с ExpertOption даёт возможность несколько раз в месяц получать «небольшой» заработок в не менее несколько сотен долларов.

  Если же потратить больше усилий или же если вы вебмастер, то суммы дохода уже будут иметь более высокий порядок.

  Широкий набор инструментов отчетности позволит вам прослеживать источники получения прибыли и с большой отдачей управлять размещением ссылок.
  Международная компания ExpertOption имеет довольно большую известность по всему миру, большинство клиентов после торгов на демо открывают настоящий счет и, как минимум, половина из них делает повторный вклад. Благодаря этому, партнерские 50-60% от дохода компании представляют собой внушительную сумму даже для вебмастеров. Все что надо сделать, чтобы стать партнером, это пройти регистрацию в программе в один клик, расставить гиперссылку и получать заработок. Все имеющиеся вопросы и трудности помогут решить работники службы поддержки.

 • środa, 16 sierpień 2017 16:36
  Avia777Ka
  ^
  [b]Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.[/b] по МИРУ - 50%| [b]Телеграмм @AviaRussia[/b] только этот, другие не используем.

  Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!
  ________

  купить авиабилеты дешево официальный
  купить авиабилет симферополь москва дешево онлайн
  дешевые авиа билеты новосибирск
  купить билеты +на самолет дешево туда обратно
  авиабилеты официальный сайт купить билет дешево

 • wtorek, 15 sierpień 2017 12:25
  BobbyMam
  ^
  Knight's technique clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any probability, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, make use of the other fear his outside ability garage easily have scored two points.


  The last 80 seconds inside first half, durant missed shots from outside, the actual basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed in to the basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he or she points ball durant, that finished scores!


  And the other half, knight to defensive strategy is apparently shaken, they don't have excessive double again, help, interestingly, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed towards the ground.


  Sure enough, this knight defensive shaken [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] right after scoring started rising inside his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, then he was given the means to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points within the database is still attack, he this section one bomb beneath 14 points.


  Today is actually June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] would be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.


  Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, they are still the contribution for the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer through Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off prior to schedule, because the game had no suspense.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.rose6.us]d rose 6[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe jersey[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 Casual Shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikepg1.us]nike pg1[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url]

 • wtorek, 15 sierpień 2017 10:01
  BobbyMam
  ^
  Throw three points is just not the whole garage every day work, and don't forget, Stephen curry is the particular team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 inside league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched many times, there are always some ball he wasn't within the outside, but the ball inside, attracted a two times... What will happen subsequently? There was a man he'll tell you the answer, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the older state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.


  12-13 year to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photos in his Arsenal, as tall as 45. 3%; That season, Alan ball attack develop 3 ratio is under a quarter, compared together with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less as opposed to Treasury for three aids. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not just completed the sharpshooter qualifications, his teammates for the creation of free-throw options into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball development, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Furthermore, he also can pass assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, will likely urgent stopped, can build more opportunities to people, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, must also be in with any "great" rhetoric.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.newbalanceshoes.us.com]new balance shoes[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe bryant jerseys[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd xr1[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-jerseys.com]lerbon james jerseyslebron jerseys}[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us]Snapback Hats[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjerseys.com]stephen curry jerseys[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url]

 • wtorek, 15 sierpień 2017 08:58
  BobbyMam
  ^
  A couple steals in his Arsenal, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first one fourth, and the two steals to garage a total of 106 times inside the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals inside history of the warriors team from the playoffs.

  Garage into seven three-pointers within the game, this also let their playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff history list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three items.

  37 points in simply three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] someone's, and this is his this season, including playoffs) 8th score 35 + sport with three alone, over 7 times of Russell westbrook, the top league.

  So many record the 1st world war, there is no doubt how the game can be considered to be the garage in this series played the top game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and 35. 3% from several, compared with the frequent season shooting stage, a certain degree of decline, nevertheless the game, garage completely crazy. The blazers in a number of players to hound him or her, but no one can easily disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

  11 three-point collection out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] more effective goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside stands to watch the old garage, it also appears to possess son's playing god seem to be some incredible performance. The lens to the old garage, he cannot help but shook his head.

  Of course, whatever other people think, garage three points for own performance with overall confidence. In the 3rd quarter the warriors together with 88-58 big lead this blazers, garage outside the three-point line again, the ball away from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly into the basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other get together can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us]Wholesale Snapback Hats[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Moir[/url] [url=http://www.stephencurry.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url]

 • wtorek, 15 sierpień 2017 04:14
  Robertdag
  ^
  online blackjack tournaments bet
  roulette online
  virtual bingo machine
  [url=http://onlineroulette.space/#]roulette[/url]
  maryland live online virtual casino

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.