logo

O Kociewiu przed V Kongresem Kociewskim

Wysłany: niedziela, 26 styczeń 2014 13:11 przez: Administrator

nowe kociewie1

Po pierwsze: Otworzyć nowy rozdział regionu Kociewie po 1945 r. do chwili obecnej. Ogłosić tworzenie tak zwanego „Nowego Kociewia”. Położyć nacisk na dokumentowanie, zbieranie i wydawanie cyklicznych informacji o twórcach kultury nie tylko tak zwanych ludowych, lecz profesjonalistów wszystkich dziedzin działających na Kociewiu w tym na przykład (plastycy, rzeźbiarze, publicyści, muzycy, pisarze, poeci, podróżnicy, fotograficy, filmowcy oraz archiwizować tematyczne portale internetowe na Kociewiu itd.). Dokumentować z krótkim opracowaniem „Wierzyczanki” i „Kociewskie Pióro”.

Po drugie: Podnieść rangę Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie. Każdą z "Biesiad" udokumentować przez wydanie zeszytu z wersją cyfrową na płycie. Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie to już nie jest impreza lokalna, półprywatna czy tylko gminna. Formuła „Biesiad” wypracowana przez pana Andrzeja Grzyba jest imprezą kulturalną Kociewia o najwyższej randze i taka powinna być odbierana za pośrednictwem mediów nie tylko lokalnych. Trzeba wyjść z inicjatywą dofinansowania „Biesiad” przez Marszałka, Starostwo Powiatowe, Gminy wiejskie, miasta Starogard, Tczew i Świecie. Zastanówmy się jak podnieść rangę i znaleźć źródła dofinansowania na powszechny dostęp „Tek Kociewskich” i „Rydwanu”. Pozycje te moim zdaniem powinny być obowiązkowo rozpowszechniane i obowiązkowo kupowane przez biblioteki szkolne w miastach i gminach na Kociewiu. To jest droga, by następnym pokoleniom Kociewiaków pozostawić pisane, udokumentowane trwałe dziedzictwo obecnych czasów.


Uzasadnienie: Obecna wiedza tworzona w Starogardzie na temat Kociewia jest chaotyczna, upolityczniona i zawłaszczona przez dominujące opcje polityczne. Co będzie jak za kilkanaście miesięcy dojdzie do władzy inna opcja polityczna? Pewnie nowi urzędnicy niższego szczebla służalczy i spolegliwi będą od nowa, według nowej polityki kreowania swoich, po swojemu tworzyć publikacje, biuletyny i pisać bzdury o Kociewiu. Będą według swoich nowych kryteriów dzielić, wykluczać, cenzurować i pomniejszać. Tworzyć polityczne komisje i koterie do „Kociewskiego Pióra” czy „Wierzyczanki” stosując nowe, swoje kryteria. Do niektórych stosować zasadę ostracyzmu, lub do innych tak zwanych „swoich” stosować zasadę  wspierania i nagradzania. To znaczy, że będzie tak samo. Dalej będzie rozpowszechniana wiedza o Kociewiu byle jaka, spłycona do kociewskiego kukuryku, chleba ze smalcem i ogórkiem, tylko już pod nowym szyldem politycznym. Od kilku lat w Starogardzie dostęp do wsparcia i pomocy finansowej dla twórców kultury jest uzależniony od politycznych koterii, plotek, poszczególnych osobistych sympatii, lub niechęci. Niektórzy polityczni animatorzy kultury nie rozumieją, że podziałami wyrządzają kulturową krzywdę Kociewiu. W szczególności widać to w działalności i aktywności stowarzyszeń mających w nazwie słowo Kociewie i uznawanych przez lokalnych polityków jako swoje zaplecze do własnej promocji.  Przez ludzi tam działających tworzony jest (mam na myśli ludzi na etatach i urzędników), obraz Kociewia jako ciemnogrodu. Przez kilkanaście lat tworzony się obraz Kociewia jako region folkloru ludzi mieszkających na wsi. Zachodzi pytanie czy ludzie na Kociewiu mieszkający w miasteczkach takich jak: Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda i miastach Tczew, Starogard i Świecie to już nie Kociewie? Jaki obraz Kociewia i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym następcom za 100 lat? Dzisiaj mamy w Starogardzie trzy gazety. Wszystkie są polityczne z określoną opcją polityczną.  Redakcje tych gazet są wzajemnie skłócone. Nie informują rzetelnie o ważnych wydarzeniach, stosując selekcję informacyjną na zasadzie „tępić wszystko co nie jest z naszego układu”. W mediach powstaje obraz Kociewia wypaczony, który tak będzie postrzegany po 100 latach jakie będą dostępne zdigitalizowane materiały pisane, kroniki, materiały fotograficzne i filmowe, zarchiwizowane cyfrowo i zachowane np. w bibliotekach i muzeach. Obecnie to się nie dzieje. W naszych muzeach brak dokumentacji i zbiorów historii najnowszej z 1970-80 r. Brak np.: odpowiednio zarchiwizowanej  dokumentacji i informacji o KPN i Solidarności. Obserwuję brak zainteresowania digitalizacją materiałów z 20 lat istnienia STK. Za kilka lat analogowe nośniki archiwów STK ulegną całkowitemu zniszczeniu. W zbiorach prywatnych znajdują się filmy i kroniki Starogardu. Moim zdaniem jest ostatni moment na wypracowanie wizji, priorytetów, procedury, regulaminu wspierania tych działań, które przyszłościowo będą wnosić trwałe wartości i tworzyć obiektywny przekaz informacji o Kociewiu, dla przyszłych pokoleń.

 

Jak to działa dziś?

Jedne media nie piszą i nie podają informacji co robi SCK, drugie, co robi Grodzisko, jeszcze inne pomijają co dzieje się w Muzeum. Regułą jest pomijanie, lub tropienie, co kojarzone jest z ludźmi politycznych sympatii, lub koalicji lokalnych. Starostwo nie współpracuje z Miastem a informacje przekazywane są na zasadzie domysłów i plotek oraz kojarzenia z nimi osób i ich wzajemnego wyniszczania.
Wypracujmy nowy model Kociewia wspólnie ponad już wytworzonymi podziałami wynikającymi z najgorszej cechy ludzi na Kociewiu. Ta cecha to czysta bezinteresowna zawiść ludzka do osób, którym się udało coś pozytywnego zrobić a do tego niezależnych i za własne pieniądze.
Nie da się tego zrobić bez zacieśnienia współpracy wszystkich ze wszystkimi i wzajemnej akceptacji ludzi aktywnych. Trzeba wypracować wizję i kierunek działania dla wizerunku „Nowego Kociewia”.


Moim zdaniem siłą „Nowego Kociewia” może i powinna być kultura. W tym miejscu podam kilka przykładów kluczowych wydarzeń kulturalnych całkowicie pominiętych przez media z powodów politycznych. Całkowitą porażką starogardzkich regionalistów Kociewia jest kilku zdaniowa wzmianka w tylko w jednej gazecie o Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Medialna cisza na temat otwarcia biblioteki w Pinczynie. Całkowicie pominięto w mediach ostatni wernisaż malarstwa Korytkowskiego w SCK. Odnotowałem całkowite zero informacji o spotkaniu poetyckim w „Kawiarence pod gwiazdami”. Żadnego śladu medialnego z wystawy rzeźby Michała Majewskiego. Żadnej informacji w gazetach o dwóch spotkaniach Towarzystwa im. A. Mickiewicza w LO i Bibliotece Miejskiej. Hańbą, albo zwykłym świństwem był bojkot i medialna marginalizacja wystawy historii pieniądza na Kociewiu zorganizowanej przez Muzeum w Starogardzie.


A o czym przeczytają starogardzianie i badacze Kociewia za 100 lat? Przeczytają, (o ile zachowają się nośniki cyfrowe) że w 2013 r. kultura na Kociewiu to stragany z miodem przy katedrze w Pelplinie i lizakami domowej roboty. Hitem twórczości ludowej na Kociewiu było promowane w Gdańsku na straganie wycięte maszynowo na wsi w stodole drewniane kukuryku. Podobny obraz był w mediach przekazywany z jarmarku w Zblewie. Jeżeli dziś się rozjedziemy bez pomysłu na „Nowe Kociewie” bez nowej wizji „Kociewia”, to dalej będzie aktualne pytanie stawiane od trzech „Co z tym Kociewiem”. Dalej dla potomnych przekazywanym wizerunkiem aktualnego Kociewia  będzie herbata z lipy, zupa z pokrzyw, smalec oraz kiszony ogórek na festynach, które mają charakter rozbudowanych odpustów. Tak było na festynie w Pelplinie.  Brakowało tam jedynie plastikowych butelek z odkręcaną głową Matki Boskiej i z zawartością święconej wody jak na straganach w Świętej Lipce. Żeby było jasne cieszmy się z tego że komuś chce się jeszcze takie festyny organizować. Niech to dalej trwa. Ale czy to jest teraźniejsze i nowoczesne Kociewie. Na żadnym festynie nie widziałem stoisk z popularyzowaniem książek i wydawnictw związanych z Kociewiem. Dlaczego nie wystawia i nie promuje się na tych imprezach Kociewski Kantor Wydawniczy, LOT, Chata Kociewska tego nie wiem.


Czytając Teki Kociewskie wam wrażenie, że redakcja ogranicza się do promowania tej samej wąskiej grupy osób. Próbowałem kontaktować się z redakcją „Kantoru Wydawniczego” kilkakrotnie, bez skutku. To, że na festynach nie ma popularyzacji wydawnictw o największej wartości intelektualnej na Kociewiu „Tek kociewskich” czy „Rydwanu” świadczy o tym, że poważna wiedza o Kociewiu, na Kociewiu przegrywa z kiszonym ogórkiem. Taki wizerunek przekazujemy następnym pokoleniom. To jest chore. Ta choroba dalej będzie przenoszona. Dalej będą powielane obecne stereotypy i wymyślane przez nowych działaczy regionalistów granice pierwotne Kociewia. Dalej dla niektórych Kociewie będzie tyle warte na ile będzie można je wykorzystać w polityce regionalnej niektórych działaczy politycznych. To wynika z szczegółowej analizy treści wypowiedzi osób z poprzedniego kongresu i zawartych w protokole opublikowanym w Tekach Kociewskich oraz w Księdze pamiątkowej z IV zjazdu. Dalej będą dzieciom nauczyciele w szkołach przekazywać bzdury o zmyślanych krojach i barwach w strojach ludowych Kociewiaków i wymyślaniu pochodzenia nazwy Kociewie. Dalej będą tworzone kociewskie zeszyty ćwiczeń dla dzieci w których są zawarte przypuszczenia, mity, wymyślone bajki i legendy w końcu nieprawdy i zwykłe bzdury. Dalej wycięty, pomijany i minimalizowany będzie wpływ na kulturę, dialekt oraz rozwój przemysłowy Kociewia w czasie 147 lat zaborów. Wtórny analfabeta Bernard Janowicz będzie marką, wizytówką i wzorcem gwary, której nie było i nie ma. Nikogo nie interesuje, że teksty Janowicza pisane były przez Majewskiego i Kruszonę. Nie mogą być wzorem gwary ponieważ podczas pisania sam Janowicz nie wiedział jak podyktować niektóre wyrazy czy zdania. Jego teksty pisaliśmy według naszej intuicji a często dla humoru. Na moje uwagi jak napisać dany wyraz Janowicz mówił „piszta jak chceta bo my raz gadelim tak a raz inaczej - my tak gadelim byle jak - tak jak chcielim raz sztulki raz klapsztule tak byle jak, jak szło”. W Gazecie Kociewskiej teksty Janowicza i Górskiego były traktowane jako humor i wiejska ciekawostka a nie poważna gwara regionalna (6tyś egzemplarzy GK było rozprowadzanych w powiecie). Niedawno w prasie przeczytałem sensacyjną informację, że w jednych ze starogardzkich szkół podstawowych nauczycielka wpadła na pomysł i ogłosiła konkurs na wymyślanie nowych nazw i nowych wyrazów kociewskich. To się w głowie nie mieści.


Obecnie więź z Kociewiem deklaruje około 10% mieszkańców Starogardu. Nie jest możliwe, by przetrwało Kociewie tak kreowane jak obecnie.  Na pewno jest zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o Kociewiu. Może o tym świadczyć fakt sprzedanych w 2 godzinach 48 moich książek  „Kociewie czy kociołki” na kiermaszu przed Świętami w Starogardzie. „Nowe Kociewie” powinno być ponad partyjne i ponad podziałami z wypracowaną nową formułą działania. Te osoby, które angażują się w Kociewie z politycznego wyrafinowania  powinny przyjąć inne priorytety  ponad prywatne i ponad partyjne. Ustalmy dzisiaj priorytety dla regionalistów i działaczy kociewskich. Jak ustalimy priorytety to w dalszej kolejności dobierzemy metody a na końcu środki i ich pozyskiwanie. Myślę, że tworząc nowy rozdział Kociewia, nową formułę po latach zdecydowanie odnotujemy większą identyfikacje społeczności naszego regionu z Kociewiem niż obecne 10%.
 

Kontynuacja Kociewia w obecnej formule będzie jeszcze jakiś czas politycznie funkcjonować, aż do przekonania polityków, że identyfikacja z Kociewiem nie przynosi wymiernych efektów politycznych i nie ma potrzeby dalszego finansowania i wspierania tej marki.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 609

 • piątek, 10 listopad 2017 00:19
  JamesRoobe
  ^
  autocad 2011 software price
  autocad 2018
  download hatch autocad
  [url=http://autocadgou.com/#]autocad 2014[/url]
  autocad 2017 license

 • czwartek, 09 listopad 2017 23:10
  KennethFug
  ^
  venta de software autocad en chile
  auto cad
  autocad mechanical 2015 student
  [url=http://autocadgou.com/#]autocad 2018[/url]
  autocad full download

 • czwartek, 09 listopad 2017 22:47
  JamesRoobe
  ^
  ventana abatible autocad
  autocad gratis
  autocad equivalent software
  [url=http://autocadgou.com/#]autocad 2017[/url]
  license for autocad

 • czwartek, 09 listopad 2017 21:56
  JamesRoobe
  ^
  autocad 2017 gratis download
  autodesk autocad
  autocad software 2000
  [url=http://autocadgou.com/#]autocad descargar[/url]
  download autocad for mac

 • niedziela, 05 listopad 2017 01:55
  kamagra
  ^
 • piątek, 03 listopad 2017 06:51
  BobbyMam
  ^
  Finals previous season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] just isn't very ideal, although the data well, but the efficiency is not high, and his back again pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points have grown to be a "black spots" instant, apparently, in hope that within this to prove himself.


  No, after the opening, the three points in the database and didn't reach two shots, on the particular contrary, the knight three points would hit several over there. Garage or concentrate on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has been people already, also include successful prevention.


  In passing, did well in the particular Treasury, the ball to some teammate are fed correctly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take some steps away from the three-point line and it's really necessary to make [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] moves, the ball! This is additionally the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances about the right side of the base again in a 3 factors!


  It is worth mentioning that the opening, the garage suitable arm was wearing a black gear, it can also be because his right elbow inside the game before the old injury features a relapse, however, with the overall game, he has to lose protective devices. Gear, this indicates, has affected the manage, before he took off once i feel much better.


  Throughout against lebron James, the defense is doing very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee provides [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage obstructing foul, garage on the earth is various, make action towards the referee said lebron knee.


  In breakthrough, garage is usually a difficult moves, lots of people all the approach up his defense, including lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, following air and rival wreck cases, the hard for you to score.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.adidaspureboost.us.com]adidas pure boost[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url]

 • piątek, 03 listopad 2017 06:06
  BobbyMam
  ^
  A pair of steals in his Arsenal, [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] in the first one fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times inside playoffs career steals, which usually transcends the rick Craig, became the steals from the history of the warriors team from the playoffs.

  Garage into seven three-pointers inside the game, this also let the playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes eighth Chauncey billups, he in addition only six three factors.

  37 points in just three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] to life, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + online game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the top of league.

  So many record the initial world war, there is no doubt the game can be considered to be the garage in this series played the most beneficial game. The first three games, garage is averaging 35. 3 points and some. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% and 35. 3% from three, compared with the typical season shooting stage, a clear degree of decline, however the game, garage completely crazy. The blazers in numerous players to hound your ex, but no one can disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

  11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] more effective goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the actual old garage, it also appears to possess son's playing god are some incredible performance. The lens towards old garage, he cannot help but shook his / her head.

  Of course, no matter what other people think, garage three points for own performance with total confidence. In the 3rd quarter the warriors along with 88-58 big lead the particular blazers, garage outside this three-point line again, the ball away from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly to the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.wholesalehats.us]wholesale hats[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run[/url] [url=http://www.airjordan1.us]Air Jordan 1 Mid[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie 3[/url] [url=http://kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.newbalanceshoes.us.com]new balance shoes[/url] [url=http://www.adidaspureboost.us.com]adidas pure boost[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url]

 • piątek, 03 listopad 2017 01:19
  BobbyMam
  ^
  Garage within the [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the switch on the left side on the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the earth, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the entire shooting art played a revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam - Mr Libby said Treasury.


  Kitchen counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to find gaps in the silicone ball center. His wrist gently lifted back, eventually left his palm the golf ball, but still control among his fingers. His right arm into all the joints is close to help 90 degree Angle, from the shoulder to the knee, from the elbow to the wrist, from wrist to talk about, as if a bistro waiter in carrying some sort of tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can continue perfect posture and energy. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed a different factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, any one player, able to throw a superb shooting there is yet one secret to all - 7 days a week, year after year train, until a set involving complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist including monks meditate boring train, it also helped when he graduated from high school, eventually grow into another leading little-known Davidson university NCAA elite last eight.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you think about your own shooting steps is correct, " curry claimed, "you can only depend upon their daily at working out ground building muscle memory, hit and believe that individuals can. We're so lots of practice in training, to be able to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not correctly, the game will experience very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.adidasnmdr2.us]adidas nmd r2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run two[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url]

 • sobota, 28 październik 2017 04:14
  Gracerreist
  ^
  best online casino
  [url=https://casinomegaslotos.com/]cafe casino[/url]
  online roulette
  club casino
  [url=https://hotlistcasinogames.com/]live casino canada[/url]
  casino
  canada online casinos

 • piątek, 27 październik 2017 05:25
  Gracereist
  ^
  money slots
  [url=https://hotlistcasinogames.com/]real money slot[/url]
  casino games
  casino
  [url=https://hotlistcasinogames.com/]slots games[/url]
  bovada
  slot sites

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.